Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?

28 Ara 2011 Çar 13:43
Bu haber 978 kez okundu
ArtıYazı BüyüklüğüEksi
Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Üniversiteye giden yolda ilk adım 3 Ocak 2012′de atılacak. 2012-ÖSYS’nin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ise 1 Nisan 2012′de yapılacak. Peki başvuru yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Başvuru İşlemleri

http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayınlanan 2012-ÖSYS’ye ait Aday Bilgi Formu’nu doldurun. Son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar. Henüz mezun olmayan (son sınıf düzeyinde) adaylar; aday bilgi formundaki öğrenim bilgilerini okullarına onaylatmak zorunda. Okulunun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değil ise okul müdürü adayları belirli bir başvuru merkezine yönlendirecek.
Mezun durumundaki adaylardan 2010 veya 2011 ÖSYS başvurularından birini, başvuru merkezleri aracılığı ile yapanlar ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayanlar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla ve isterlerse başvuru merkezi aracılığıyla yapabilirler.
2010 ve 2011 ÖSYS’nin her ikisine de başvurmamış adaylar, 2010 ve 2011 ÖSYS’ye  başvurularından en az birini bir başvuru merkezi aracılığıyla yapmamış adaylar, 2010 veya 2011 ÖSYS’ye başvurmuş olanlardan son başvurusuna göre öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını istediği başvuru merkezinde yapabilirler.
2012 ÖSYS Kılavuzu ve Aday Bilgi Formu’nun dağıtımı yapılmayacak. Adaylar, 2012-ÖSYS Kılavuzuna ve Aday Bilgi Formuna  http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında sürekli yurt dışında bulunan, sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvurularını postayla yapabilecekler. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşan belgeler işleme alınacak, bu sürede ulaşmayan belgeler işleme alınmayacak.

Başvuru Ücretleri

- YGS Sınav Ücreti :35,00 TL
- LYS Sınav Ücretleri(Girilmek istenen her bir LYS için) :20,00 TL
- Sınavsız Geçiş Ücreti : 10,00 TL
- Başvuru/Tercih İşlemi Ücreti :3,00 TL
- LYS Başvuru Hizmet Ücreti :2,00 TL
- Yeni Şifre Edinme Ücreti :2,00 TL
- 2012-2013 Öğretim Yılı Yükseköğretim Programlarına Kayıt Tarihleri :3-7 Eylül 2012

Başvuru Ücretinin Yatırılacağı Bankalar

Başvuru süresi içerisinde aşağıdaki bankalardan birine sınav ücretini yatırmanız gerekiyor.
T.C. Ziraat Bankası
T. Vakıflar Bankası
T. Halk Bankası tüm
Akbank
Kuveyt Türk

2012-ÖSYS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Aday Başvuru Formu’ndaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar, sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda veriliyor. Bu açıklamaları dikkatle okuyup anlamadan, yazma işlemine geçmeyin.

- Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için yazınızın okunaklı olması gerekiyor,
- Form, tükenmez veya dolma kalemle doldurulacak,

Kimlik Bilgilerinin Doldurulması

Bu alanlara nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden ve kısaltılmadan yazılması gerekiyor.

Öğrenim Bilgilerinin Doldurulması

2011-2012 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar:
Okul adı, okul türü, alan adı ve kodları ile okul numarası bilgilerini yazacak. Bitirme yılı, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklar.
Mezun durumda olan adaylar:
Bu alanların tümün doldurulmalı. Ayrıca mezun durumda olan adaylardan ilk defa başvuranların veya mezuniyet bilgilerinde değişiklik bulunanların diplomalarının onaylı bir suretini, üzerine T.C. Kimlik Numaralarını yazarak 2012-ÖSYS Aday Bilgi Formu’na eklemeleri gerekiyor.

Sınava İlişkin Bilgilerin Doldurulması

- Sadece sınavsız geçiş hakkını kullanacak adaylar dışındaki tüm adaylar:
“YGS’ye girmek istiyorum” seçeneğini,

- Sadece sınavsız geçişe başvurmak isteyen adaylar:
“YGS’ye girmek istemiyorum, sadece Sınavsız Geçişe başvurmak istiyorum” seçeneğini işaretleyecekler.

YGS Sınav merkezleri kılavuzun 8′inci sayfasında Liste 1′de yer alan tabloda belirtilmiştir.

İstanbul’daki Sınav Merkezleri:

341 —- İstanbul – Kadıköy
342 —- İstanbul – Üsküdar
343 —- İstanbul – Beyoğlu
344 —- İstanbul – Beyazıt
345 —- İstanbul  Avcılar

Adaylar, sınav merkezi tercih alanlarından 1′inci tercih alanında okulun bulunduğu il veya adres ili dışında sınav merkezi tercihi yazamayacaklar.
Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz. Bu nedenle aday, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezleri seçmeli.

DİKKAT ! İstanbul’da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul’daki binaların kapasitesinden çok fazla olacağı öngörüsü ile İstanbul ilinde sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirildi.

İstanbul ilinde sınava girmek isteyen adayların şu kurallara uymaları gerekir:

- Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki beş bölgeden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler.
- Adres ili ve okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul’daki beş bölgeden yapabilirler.
- Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olmayan adaylar İstanbul’da sınava girme tercihi yapamazlar.

İletişim Bilgilerinin Doldurulması

- Adayların bu bölüme adres bilgilerini, telefon ve e-posta adreslerini yazmaları gerekiyor.
- Yazışma adresi KKTC olanlar 90, yut dışı olanlar 91, yurt içi olanlar ise il trafik kodunu yazacaklar.

Askeri okullara başvurmak isteyen öğrencilerin:

Sınava ilişkin bilgiler kısmında askeri okullara girme isteklerini işaretlemeleri gerekiyor. Bu işaretleme, okullara başvuru niteliği taşımaz. Bu okullara girmek istemeyen adaylar, bu kısmı boş bırakacaklar.

Özür Durumu Bilgilerinin Doldurulması

Bu alanı, sınava özürlü aday olarak başvuran adaylar dolduracaklar. Diğer adaylar boş bırakacak. Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar ‘Açıklama’ kısmına “Tekerlekli sandalye ile sınava girmek istiyorum” yazacaklar. Bu alanda işaretleme yapan adaylar sağlık raporlarını ÖSYM’ye ulaştırmalı.
Ayrıca imza bölümünü imzalamaları gerekiyor.

Başvuru Sırasında Yanınızda  Bulunması Gereken Belgeler

- Doldurulmuş (aday son sınıf öğrencisi ise onaylanmış) 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formu
- Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus Cüzdanında güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalı.)
- Mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmi onaylı bir örneği
- Yurt dışında öğrenim görenlerin öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
- Özürlü adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir örneği ile özürlerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe
- Banka dekontu

Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar:

Başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adaylar başvuru merkezine bizzat giderek başvuru işlemini tamamlatacaklar. Başvuru sırasında ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacak
1) Sağlık raporu,
2) Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS’ye başvuranlar ile son başvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde değişiklik bulunanların (Aday Başvuru Formunun 12-18. alanlarında yer alan
öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar) diplomalarının onaylı bir örneği,
3) Yurt dışındaki bir ortaöğretim kurumundan mezun olacak/olanların transkriptleri ve mezunsa ayrıca diplomalarının onaylı örneği
bulunan Aday Başvuru Formları, ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır.

Diplomalara İlişkin Önemli Not:

Başvuru Merkezlerince, yukarıdaki 2. ve 3. maddelerde sözü edilen adayların dışındaki adaylardan kesinlikle diploma örneği alınmamalı ve ÖSYM’ye gönderilmemelidir.
- Başvuru işlemini postayla yapacak adaylar ise Aday Başvuru Formu ve eklerini başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştıracaklardır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşan ve kurallara uygun olan belgeler işleme alınacak, bu sürede ulaşmayan belgeler işleme alınmayacaktır.Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.
- Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Başvuru Formu adayın kendisinde kalacaktır.

Başvuru İşleminin Tamamlanması

- Bilgilerinizin, başvuru görevlisi tarafından elektronik ortama girişini izleyin.
- Kurallara uygun fotoğrafınızı çektirin ve görevlinin size vereceği 201 2-ÖSYS Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünden bilgilerinizi kontrol edip onaylayın.
- Sizin ve görevlinin imzaladığı bu belgeyi saklayın.

Belge Üzerindeki Şifre ile Yapabileceğiniz İşlemler

a)  2010 veya 2011-ÖSYS başvurularından birini başvuru merkezi aracılığıyla yapanlardan, öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayanlar için, 2012-ÖSYS başvurusunu yapma,
b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme,
c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerini değiştirme,
d) Öğrenim bilgilerini ve diploma notu/puanı bilgilerini öğrenme,
e) Sınava Giriş Belgesi edinme,
f) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme,
g) Yükseköğreti m programları tercihlerini girme, tercihlerinde değişiklik yapma,
h) Yerleştirme sonuçlarını öğrenme.
ı) Soru kitapçığı, cevap kağıdı ve cevap anahtarını görüntüleme

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalı.) gerekiyor. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezleri olan Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 2.00 TL hizmet ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.

Adaylar Tarafından ÖSYM’ye Gönderilecek Dilekçeler

- Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalı. Faks ya da e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacak.
- Bilgi güvenliğini arttırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçildi. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden edinebilir.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:

- “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalı. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde yapılmalı.
- “Öğrenim Bilgileri” (resmî belge gerektirmeyen), “Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecek.

DİKKAT: ÖSYS için “Öğrenim Bilgileri” alanında yapılmak istenen tüm değişiklikler resmi belge gerektirdiğinden dilekçe yazılması gerekiyor.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:

- Başvuru sırasında oluşturulan Başvuru Kayıt Bilgilerinden “Öğrenim Bilgileri” alanındaki resmi belgeye dayalı olan bilgilerde (ÖSYS için tümünde) değişiklik isteği
- Yabancı uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)
- Özürlü adaylar için sağlık kurulu raporu ile özür durumunu belirttiği özürlü olarak sınava girme isteği
- Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği

HÜRRİYET

border=0

Benzer Haberler

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:

Sınavsız memur olunabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen bazı […]

Somali’de Gülen grubu ...

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Gülen grubuna ait Nil […]

Öğretmenlere performansa gör...

Başbakan Yardımcısı Babacan, eğitimde devrim niteliğinde bir […]

Pedagojik formasyon bekleyen...

YÖK lisans öğrencilerine pedagojik formasyon eğitimi programıyla […]

Çiğ köfte de masum değilmiş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Doç. Dr. Sinan […]

Üniversiteye girişte yeni sistem!

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite için yeni bir […]

Bakan Avcı: Dershanenin arka...

Bazı gazetelerde, bizimle ilgili haberlerde kullandıkları fotoğrafları […]

2014′de memurlar ne ka...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda kamu […]

KÖŞE YAZARLARI

POPÜLER HABERLER

Türkiye’nin En Başarılı İlköğ...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim Okulları Destekleme […]

Banka Sınav Soruları

Bankacılık sınavlarında genel yetenek olarak çıkan sorular […]

Halk Bankası Uzman Yardımcısı, Banko ve Servis Görevlisi Sınavları Soru Ve Cevapları

Halk Bankası Uzman Yardımcısı, Bank...

Halk Bankası Uzman Yardımcısı, Banko ve Servis […]

SBS Yedek Yerleştirme Nedir, Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

SBS Yedek Yerleştirme Nedir, Ne Zam...

2011 SBS yerleştirme sonuçları açıklandı.1. yerleştirme sonucuna […]

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Okutman Olma Şartları Değişti

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevl...

Profesör, doçent ve yardımcı doçent dışında kalan […]

En çok öğretmen açığı olan alanlar

En çok öğretmen açığı olan alanlar...

2011 yılı iç denetim raporuna göre mesleki […]